Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2014

Ο ΕΝΔΟΞΑΖΟΜΕΝΟΣ, ΕΝ ΤΑΙΣ ΜΝΕΙΑΙΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ

Ὁ ἐνδοξαζόμενος, ἐν ταῖς μνείαις τῶν Ἁγίων σου Χριστὲ ὁ Θεός, ὑπ' αὐτῶν δυσωπούμενος, κατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.