Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΤΑ ΑΝΩ ΖΗΤΩΝ, ΤΟΙΣ ΚΑΤΩ ΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ, ΚΑΙ ΑΡΜΑ ΠΥΡΟΣ, ΤΟΝ ΣΤΥΛΟΝ ΕΡΓΑΣΑΜΕΝΟΣ, ΔΙ΄ ΑΥΤΟΥ ΣΥΝΟΜΙΛΟΣ

Τὰ ἄνω ζητῶν, τοῖς κάτω συναπτόμενος, καὶ ἅρμα πυρός, τὸν στῦλον ἐργασάμενος, δι᾿ αὐτοῦ συνόμιλος, τῶν Aγγέλων γέγονας Ὅσιε, σὺν αὐτοῖς Χριστῷ τῶ Θεῷ, πρεσβεύων ἀπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.