Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

ΜΕΓΑΛΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ Η ΔΥΝΑΜΙΣ

Μεγάλη τῶν Μαρτύρων σου Χριστὲ ἡ δύναμις! ἐν μνήμασι γὰρ κεῖνται, καὶ πνεύματα διώκουσι, καὶ κατήργησαν ἐχθροῦ τὴν ἐξουσίαν, τῇ πίστει τῆς Τριάδος, ἀγωνισάμενοι ὑπὲρ τῆς εὐσεβείας.