Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΤΩΝ ΕΝ ΠΙΣΤΕΙ ΠΡΟΣ ΣΕ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ Ο ΣΥΝΙΩΝ

Τῶν ἐν πίστει πρὸς σὲ μετατεθέντων ὁ συνιὼν τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων, τὰ ἑκούσια, καὶ ἀκούσια πταίσματα συγχωρῶν, ἀνάπαυσον ὡς Θεός.