Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΝΥΝ ΕΥΣΗΜΟΣ ΕΠΕΦΑΝΕΝ, ΗΜΙΝ ΗΜΕΡΑ ΦΕΡΟΥΣΑ

Νῦν εὔσημος ἐπέφανεν, ἡμῖν ἡμέρα φέρουσα, τοὺς εὐκλεεῖς διαδόχους, τῶν ἱερῶν Ἀποστόλων, Πέτρον ἅμα καὶ Κλήμεντα, τοὺς κήρυκας τῆς πίστεως, καὶ ἀηττήτους Μάρτυρας, ὧν τὴν ἐτήσιον μνήμην, πιστῶς τελέσωμεν πάντες.