Κυριακή, 19 Απριλίου 2015

ΤΗ ΦΙΛΟΠΡΑΓΜΟΝΙ ΔΕΞΙΑ, ΤΗΝ ΖΩΟΠΑΡΟΧΟΝ ΣΟΥ ΠΛΕΥΡΑΝ, Ο ΘΩΜΑΣ ΕΞΗΡΕΥΝΗΣΕ

Τῇ φιλοπράγμονι δεξιᾷ, τὴν ζωοπάροχόν σου πλευράν, ὁ Θωμᾶς ἐξηρεύνησε Χριστὲ ὁ Θεός· συγκεκλεισμένων γὰρ τῶν θυρῶν ὡς εἰσῆλθες, σὺν τοῖς λοιποῖς Ἀποστόλοις ἐβόα σοι· Κύριος ὑπάρχεις καὶ Θεός μου.