Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου 2015

ΠΑΝΑΜΩΜΕ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Πανάμωμε Δέσποινα, τῆς ψυχῆς μου τὰ δεινά, καὶ χαλεπὰ συντρίμματα, χειρουργίαις ἰάτρευσον μυστικαῖς, δραστήρια φάρμακα, τοῦ Υἱοῦ σου βαλοῦσα τὰ παθήματα.