Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου 2014

ΩΣ ΑΚΕΝΩΤΟΝ ΠΗΓΗΝ ΣΕ ΠΑΝΤΩΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Ὡς ἀκένωνον πηγήν σε πάντων Δέσποινα, κατέχομεν οἱ δοῦλοί σου, καὶ βοήθειαν, καὶ στερρὸν ὀχύρωμα ἁγνή, καὶ τεῖχος καὶ σκέπην ἀγαθήν, μὴ στερηθείημεν ἀεί, σῆς ἀντιλήψεως.