Δευτέρα, 7 Απριλίου 2014

Ο ΩΡΑΙΟΤΑΤΟΣ, ΚΑΙΡΟΣ ΕΦΕΣΤΗΚΕΝ, Η ΑΞΙΕΠΑΙΝΟΣ

Ὁ ὡραιότατος, καιρὸς ἐφέστηκεν, ἡ ἀξιέπαινος, ἡμέρα ἔλαμψε, τῆς ἐγκρατείας ἀδελφοί, σπουδάσωμεν καθαρθῆναι, ὅπως ἐποφθείημεν, καθαροὶ τῷ Ποιήσαντι, καὶ τῆς ὡραιότητος, τῆς αὐτοῦ ἐπιτύχωμεν, πρεσβείαις τῆς αὐτὸν κυησάσης, μόνης ἁγνῆς Θεομήτορος.