Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ο ΕΚ ΓΗΣ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΗΣΑΣ ΜΕ

Ὁ ἐκ γῆς πλαστουργήσας με καὶ ζωώσας με, καὶ εἰς γῆν ἐπιστρέφειν με πάλιν φάμενος, οὓς προσελάβου δούλους σου ἀνάπαυσον, καὶ ἐκ φθορᾶς τοῦ θανάτου ἀνάγαγε Κύριε.