Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2013

ΕΩΣΦΟΡΟΣ ΕΛΑΜΨΕΝ

Ἑωσφόρος ἔλαμψεν, ἡ τῶν Μαρτύρων, σεβασμία ἄθλησις, προκαταυγάζουσα ἡμῖν, τὸν ἐν Σπηλαίῳ τικτόμενον, ὃν ἡ Παρθένος, ἀσπόρως ἐκύησεν.