Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2013

ΚΥΒΕΡΝΗΣΟΝ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Κυβέρνησον Δέσποινα, ἐν πελάγει τῶν δεινῶν, χειμαζομένην πάντοτε, τὴν ταπεινὴν ψυχήν μου, καὶ γαληνόν, πρὸς ὅρμον ἀνάγαγε, ἀδιστάκτῳ σε γνώμῃ μακαρίζουσαν.