Προτεινόμενη - Χρήσιμη Βιβλιογραφία

 1. Πρεσβύτερος Γεώργιος Σ. Κουγιουμτζόγλου - Συμβολή στη Λογική Λατρεία του Θεού, για ενεργό συμμετοχή των πιστών, Θεσσαλονίκη, Α' Έκδοση Ιούνιος 2007, Κεντρική Διάθεση Βιβλιοπωλείον ΛΥΔΙΑ Θεσσαλονίκη, Διατίθεται και στον Αγιο Νεκτάριο Αιγίνης (στο μοναστήρι)
 2. Τρεμπέλας, Π. (2003). Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας (Τεσσαρακοστή όγδοη εκδ.). Αθήνα, Αττική, Ελλάδα: Αδελφότης Θεολόγων ο ΣΩΤΗΡ.
 3. Επισκόπου κ.κ. Σεραφείμ Μητροπολίτη Πειραιά (2009). Αι Αιρέσεις του Παπισμού, Πειραιάς
 4. Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιαννακόπουλος. Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο - Κείμενο - Ερμηνευτική Παράφραση - Σχόλια Προβλήματα - Χάρται. Τετάρτη. Vol. 1ος έως 9ος. Αθήνα: ΛΥΔΙΑ, 1986.
 5. Τρεμπέλας, Π. (2003). Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας (Τεσσαρακοστή όγδοη εκδ.). Αθήνα, Αττική, Ελλάδα: Αδελφότης Θεολόγων ο ΣΩΤΗΡ.
 6. Τρεμπέλας, Π. (1979). Δογματική (Δεύτερη εκδ., Τόμ. Δεύτερος). Αθήνα, Αττική, Ελλάδα: Αδελφότης Θεολόγων ο ΣΩΤΗΡ.
 7. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. "Λόγος με´ εἰς τὸ Πάσχα." In «Μιλάει ὁ Γρηγόριος Θεολόγος», by Μετάφραση: Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Δορμπαράκης. Αθήνα: Ἀποστολικῆ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1991.
 8. Άγιος Γρηγόριος Παλαμᾶς. ῾Ομιλία ΝΗʹ, «Εἰς τὴν κατὰ σάρκα Γέννησιν τοῦ Κυρίου...».
 9. Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής. Πρὸς Θαλάσσιον Περὶ Διαφόρων ᾿Απόρων τῆς ῾Αγίας Γραφῆς, ᾿Ερώτησις Ξʹ.
 10. Άγιος Μάξιμος Ομολογητής. Πρὸς Θαλάσσιον Ερώτησις Ξ.
 11. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Συμβουλευτικὸν ᾿Εγχειρίδιον ἤτοι περὶ τῆς Φυλακῆς τῶν πέντε Αἰσθήσεων, τῆς τε Φαντασίας, τοῦ Νοὸς καὶ τῆς Καρδίας καὶ ποῖαι εἰσὶν αἱ οἰκεῖαι τοῦ νοὸς ἡδοναί. Τρίτη. Edited by Σ. Ν. Σχοινᾶς. Τόπος Εʹ τῶν Πνευματικῶν ῾Ηδονῶν vols. Βόλος, 1969.
 12. Ανδρέας Θεοδώρου. "Ἀπὸ τὴν Ὑμνολογία τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος - Ὕμνοι στὸ πρωτότυπο καὶ σὲ μετάφραση." In Πρὸς τὸ ἑκούσιον πάθος, by Ανδρέας Θεοδώρου. Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 13. Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. "Φωνή Κυρίου - Εβδομαδιαία Κηρυγματικά Φυλλάδια." (Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος) Ιάνουαριος έως Δεκέμβριος 2005-2008: Από 2741 έως 2856.
 14. Αρχιμανδρίτης Αντώνιος Ρωμαίος. Κατηχήσεις Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων. Δευτέρα. Καρέας: "ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ" Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα, 1999.
 15. Αρχιμανδρίτης Γερβάσιος Ραπτόπουλος. Αιρέσεις στην Ελλάδα και οι κακοδοξίες του Παπισμού. Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1996.
 16. Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος Παπουτσόπουλος. Η εξαήμερος Δημιουργία κατά τον Μέγαν Βασίλειο. Πέμπτη. Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων ο ΣΩΤΗΡ, 1998.
 17. Αρχιμανδρίτης Χριστόφορος Τσιάκκας. "Η Διάβρωση μέσα από τα ποικίλα πρόσωπα." ΔΙΑΛΟΓΟΣ, 2000.
 18. Δρ. Θεολογίας - Μουσικός Στυλιανός Γεράσιμος. "Αναβαθμοί-Λειτουργική-Δογματική Ερμηνεία-Ήχος βαρύς." Εκκλησιαστική Παρέμβαση. Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου. 2005.
 19. Επίσκοπος Αχελώου Ευθύμιος Στυλιανός. Είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος - Εγχειρίδιο Χριστιανικής Κατήχησης και Αγωγής. Πρώτη. Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 2000.
 20. Ζήσης Θωμάς. Ορθοδοξίας Θησαύρισμα-Απολυτίκια και Κοντάκια Εορτολογίου. Vol. Α έως και Ε. Αθήνα: ΑΣΤΗΡ, 1998.
 21. Θεολόγος Λάμπρου Σκόντζου. "Ο υμνολογικός πλούτος των Χριστουγέννων." Εκκλησιαστική Παρέμβαση Μηνιαία Έκδοση. Ιερά Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου.
 22. Θωμάς Ζήσης. Θυσίαν Αινέσεως - Καταβασίες και Κοντάκια ετήσιας περιόδου. Πρώτη. Αθήνα: ΑΣΤΗΡ, 2001.
 23. Κολιτσάρας Ιωάννης. Οἱ Διαμαρτυρόμενοι, ἔκδ. 2η, ἐκδ. Αθήνα: ΖΩΗ, 1975.
 24. Λειτουργικά Κείμενα. Μηνιαία. Vol. Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου. Αθήνα Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος, 1988.
 25. —. Οχτώηχος. Αθήνα , 1962.
 26. —. Πεντηκοστάριον. Αθήνα , 1986.
 27. —. Τριώδιον. Αθήνα, 1978.
 28. —. Ωρολόγιον. Αθήνα, 2006.
 29. Ελληνικά Λειτουργικά Κείμενα στο διαδικτυακό τόπο http://analogion.gr/glt/
 30. Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος Ῥούσσας. Ἀναστάσιμα Κείμενα - 50 Ὕμνοι. Αθήνα: Ἀποστολικῆ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 1991.
 31. Μουσικός Πανδέκτης. Αθήνα: ΖΩΗ, 1976.
 32. Παπαδόπουλος, Γεώργιος. Ιστορική επισκόπησις της βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής από των αποστολικών χρόνων μέχρι των καθ΄ ημάς (1-1900 μ.Χ). Κατερίνη: Τερτιος.
 33. Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέος. "Συνέντευξη για τα Χριστούγεννα." «Καθ' οδόν» της Κοινότητος Νέων της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Νοέμβριος 2007.
 34. Τρεμπέλας, Παναγιώτης. Δογματική. Δεύτερη. Vol. Δεύτερος. Τρείς vols. Αθήνα, Αττική: Αδελφότης Θεολόγων ο ΣΩΤΗΡ , 1979.
 35. —. Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας. Τεσσαρακοστή όγδοη. Αθήνα, Αττική: Αδελφότης Θεολόγων ο ΣΩΤΗΡ, 2003.
 36. Φραγκόπουλος, Αθανάσιος Σ. Τα Αναστάσιμα - Υπόμνημα εις το κοσμοχαρμόσυνο πεντηκοστάριον εν συναρτήσει με την παρακλητική. Αθήνα: Αδελφότης Θεολόγων ¨Ο ΣΩΤΗΡ", 1975.
 37. Quenot, M. (1998). H Ανάσταση και η Εικόνα. Κατερίνη, Πιερία, Ελλάδα: Τερτιος.
 38. Άγιος Νικόδημος, Μ.,  Αγάπιος, Ι. (1976). Πηδάλιον Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας (Έκτη εκδ.). Αθήνα: ΑΣΤΗΡ.
 39. Άγιος Συμεών. (10ος αιώνας). Λόγος περί της του Χριστού Αναστάσεως - Ενθύμιο. Θεσσαλονίκη: Χριστιανική Φοιτητική Δράση.
 40. Αδελφότης Θεολόγων ο "ΣΩΤΗΡ". (2007, Απρίλιος 15). Η Δυναμις του Αναστἀντος. Ο ΣΩΤΗΡ Ορθόδοξον Χριστιανικό Περιοδικό , σσ. 1-4.
 41. Γιαννακόπουλος, Ι. (1986). Η Παλαιά Διαθήκη κατά τους Ο' Κείμενον - Ερμηνευτική Παράφρασις - Σχόλια Προβλήματα (Τόμ. Εικοστός Τέταρτος). Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα: Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα "ΛΥΔΙΑ".
 42. Γκότσης, Χ. Γ. (1995). Ο Μυστικός Κόσμος των Βυζαντινών Εικόνων (Δεύτερη εκδ., Τόμ. Πρώτος). (Ε. Π. Λέκκος, Επιμ.) Αθήνα, Αττική, Ελλάδα: Αποστολική Διακονία.
 43. Δεληκωστόπουλος, Α. (1999). Η πίστη των ορθοδόξων - Ορθόδοξη Δογματική για το σύγχρονο άνθρωπο (Δεύτερη εκδ.). Αθήνα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 44. Διονύσιος ο εκ Φουρνά. (1909). Ερμηνεία της Ζωγραφικής Τέχνης (Εκδόσεις Σπανός εκδ.). (Π. Κεραμευς, Επιμ.) Πετρούπολη, Ρωσία: Αυτοκρατορική Ρωσική Αρχαιολογική Εταιρεία.
 45. Επίσκοπος Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνη,Ψαριανός Διονύσιος. (2007). Ο Λόγος του Θεού - Ομιλίες στις κινητές εορτές της Εκκλησίας. Στη Θεία Ανάσταση - Κήρυγμα την Παρασκευή της Διακαινησίμου 1 Μαϊου 1981. Δεύτερος, σσ. 523-528. Ιερά Μονή Ζιδανίου: Αποστολική Διακονία.
 46. Ευδοκίμωφ, Παύλος. (1980). ῾Η Τέχνη τῆς Εἰκόνας — Θεολογία τῆς ῾Ωραιότητος. Θεσσαλονίκη: Πουρνάρας.
 47. Θεοδώρου, Ανδρέας. (2002). Αμωμοι εν οδώ Αλληλούια (Δεύτερη εκδ.). Αθήνα, Αττική, Ελλάδα: Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
 48. Ιερομόναχος Ναζαρηνός;. (2000, Απρίλιος 20). Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος. Ανάκτηση Δεκέμβριος 14, 2007, από Περιοδικό Ιερά Μητροπόλεως Δημητριάδος: www.imd.gr
 49. Ιωάννης ο Δαμασκηνός;. (7 αιώνας μΧ). Ελληνική Πατρολογία PG MIGNE (Τόμ. τ. 95, στλ. 313D-316A).
 50. Ιωάννης ο Εδέσσης, Ε. (2005, Μάιος 1). Η ζωή των ανθρώπων. Φωνή Κυρίου (2709), σσ. 1-4.
 51. Ιωάννης ο Εδέσσης, Ε. (2006, Απρίλιος 23). Μαρτυρία Φωτός :Χριστός Ανέστη! Φωνή Κυρίου (2760), σσ. 1-4.
 52. Ιωάννου-Χαριλάου Βράνου Μοναχού. (1977). Θεωρία της Αγιογραφίας. Θεσσαλονίκης: Πουρνάρας.
 53. Μαρίνης, Σπύρος;. (1993). Πρόλογος στὸ ἔργο τοῦ Λεωνίδα Οὐσπένσκυ. Στο Λ. Οὐσπένσκυ, ῾Η Θεολογία τῆς Εἰκόνας στὴν ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία (Τόμ. Α, σ. 7). Αθήνα: ΑΡΜΟΣ.
 54. Ουσπένσκυ, Λ. (1993). Η Θεολογία της Εικόνας στην Ορθόδοξη Εκκλησία (Τόμ. Α). Αθήνα: ΑΡΜΟΣ.
 55. Πρωτοπρεσβύτερος Καισαρίδης Κωνσταντίνος;. (2004). Προσδοκώ Ανάσταση Νεκρών. Στο Μ. Μελινός, Αθωνίται Βαλκανίων - Ροή Χαρισμάτων Σἐρβων και Ρουμάνων Αγιορειτών Πατέρων.
 56. Πρωτοπρεσβύτερος π. Στέφάνος ᾿Αβραμίδης. (1982). ῾Η ὀρθόδοξη εἰκόνα τῆς ᾿Αναστάσεως καὶ τὸ νόημά της. Στο Συλλογικὸς Τόμος, Σταυρὸς καὶ ᾿Ανάσταση, Σειρά: «᾿Ορθόδοξη Μαρτυρία» (σσ. 163-181). Αθήνα: ᾿Ακρίτας.
 57. Frank Schaeffer . "Αναζητώντας την ορθόδοξη πίστη στον αιώνα των ψεύτικων θρησκειών." Μετάφραση στα Ελληνικα . Edited by Πρόλογος Αρχιμ. Γεωργίου Καθηγουμένου Ι. Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους. Translated by Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνου Μύρου. Κοζάνη: Μακρυγιάννης, 2000.