Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΣΥΝΤΡΙΒΕΙΣΑΝ ΠΑΡΘΕΝΕ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ

Συντριβεῖσαν Παρθένε τὴν ἀνθρωπότητα, ἀνεκαίνισας ὅλην καινῇ λοχείᾳ σου, φύσεως θεσμούς, ὑπὲρ φύσιν καινίσασα, κεχαριτωμένη, Θεοῦ τοῦ ζῶντος Μήτηρ.