Τρίτη, 9 Φεβρουαρίου 2016

ΦΕΡΩΝΥΜΟΣ ΕΔΕΙΧΘΗΣ

Φερώνυμος ἐδείχθης, τῆς νίκης ὦ Νικηφόρε, ἀγάπῃ καὶ μαρτυρίῳ, νενικηκὼς τοὺς τυράννους· ὅθεν καὶ νίκης τὸ στέφος, ἐδέξω παρὰ Κυρίου.