Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015

ΤΡΑΦΕΙΣ ΤΩ ΓΑΛΑΚΤΙ

Τραφεὶς τῷ γάλακτι Μάρτυς, τῆς πίστεως Γαλακτίων, σὺν τῇ σεμνῇ Ἐπιστήμῃ, ἐνήθλησας μέχρι τέλους, ὑμῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ῥυσθείημεν τῆς γεέννης.