Σάββατο, 18 Ιουλίου 2015

ΚΥΡΙΩΝΥΜΕ, ΘΕΟΝΥΜΦΕ ΤΟ ΧΑΙΡΕ ΣΟΙ

Κυριώνυμε, Θεόνυμφε τὸ Χαῖρέ σοι, πίστει κραυγάζομεν· καὶ γὰρ ἐκύησας, χαρὰν ἀνεκλάλητον, Χριστὸν τὸν Κύριον, ᾧ κραυγάζομεν· Ὁ τῶν Πατέρων Κύριος, καὶ εὐλογητός εἶ.