Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2015

ΝΟΗΣΑΝΤΕΣ ΘΕΗΓΟΡΟΙ ΠΡΟΦΗΤΑΙ

Νοήσαντες θεηγόροι Προφῆται, μυστηρίου σου Παρθένε τὸ βάθος, προφητικῶς, προκατήγγειλαν θείῳ, καταλαμπόμενοι πόρρωθεν Πνεύματι, Μητέρα σε παναληθῆ, τοῦ Δεσπότου τῶν ὅλων γενήσεσθαι.