Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2015

ΕΝ ΑΓΚΑΛΑΙΣ ΦΕΡΟΥΣΑ, Η ΧΡΙΣΤΟΜΑΡΤΥΣ, ΙΟΥΛΙΤΤΑ ΚΗΡΥΚΟΝ

Ἐν ἀγκάλαις φέρουσα, ἡ χριστομάρτυς, Ἰουλίττα Κήρυκον, ἐν τῷ σταδίῳ μητρικῶς, ἀγαλλομένη ἐκραύγαζε· Σὺ τῶν Μαρτύρων, Χριστὲ τὸ κραταίωμα.