Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015

ΣΥΛΛΗΨΕΩΣ ΑΣΠΟΡΟΥ ΣΟΥ, ΤΙΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΦΡΑΣΑΙ

Συλλήψεως ἀσπόρου σου, τὶς λόγος ὁ φράσαι δυνάμενος, τὸ θαῦμα Πανάμωμε; Θεὸν γὰρ συνέλαβες, δι' εὐσπλαγχνίαν, ἡμῖν ἐπιδημήσαντα.