Σάββατο, 14 Μαρτίου 2015

ΑΣΩΤΟΥ ΔΙΚΗΝ ΑΠΕΣΤΗΝ, ΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΟΥ

Ἀσώτου δίκην ἀπέστην, τῆς χάριτός σου Κύριε, καὶ τὸν πλοῦτον δαπανήσας τῆς χρηστότητος, ἐπὶ σὲ ἔδραμον, εὔσπλαγχνε κραυγάζων σοι· ὁ Θεὸς ἥμαρτον ἐλέησόν με.