Παρασκευή, 6 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΜΗΤΡΑΝ ΠΑΡΘΕΝΙΚΗΣ ΑΓΙΑΣΑΣ ΤΩ ΤΟΚΩ ΣΟΥ, ΚΑΙ ΧΕΙΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΕΥΛΟΓΗΣΑΣ ΩΣ ΕΠΡΕΠΕ

Ὁ μήτραν παρθενικὴν ἁγιάσας τῷ τόκῳ σου, καὶ χεῖρας τοῦ Συμεὼν εὐλογήσας ὡς ἔπρεπε, προφθάσας καὶ νῦν ἔσωσας ἡμᾶς Χριστὲ ὁ Θεός. Ἀλλ' εἰρήνευσον ἐν πολέμοις τὸ πολίτευμα, καὶ κραταίωσον Βασιλεῖς οὓς ἠγάπησας, ὁ μόνος φιλάνθρωπος.