Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΑΣΤΡΑΨΑΣ ΕΝ ΓΗ, ΩΣ ΑΣΤΡΟΝ ΟΥΡΑΝΟΦΩΤΟΝ

Ἀστράψας ἐν γῇ, ὡς ἄστρον οὐρανόφωτον, τὴν καθολικὴν φωτίζεις Ἐκκλησίαν νῦν, ὑπὲρ ἧς καὶ ἤθλησας, τὴν ψυχήν σου Παῦλε προθέμενος, καὶ ὡς Ζαχαρίου καὶ Ἄβελ τρανῶς, βοᾷ σου τὸ αἷμα πρὸς Κύριον.