Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2014

ΜΕΓΑΛΥΝΟΝ ΨΥΧΗ ΜΟΥ

Μεγάλυνον ψυχή μου, τὴν προσενεχθεῖσαν, ἐν τῷ ναῷ Κυρίου, καὶ εὐλογηθεῖσαν, χερσὶ τῶν Ἱερέων.