Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

ΙΣΧΥΡΟΤΑΤΟΝ ΣΕ ΟΠΛΟΝ, ΚΑΤ' ΕΧΘΡΩΝ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΘΑ

Ἰσχυρότατόν σε ὅπλον, κατ' ἐχθρῶν προβαλλόμεθα, δυσχερείας πάσης, καὶ τῶν χαλεπῶν περιστάσεων, ἀποσειόμεθα βλάβην καὶ τὸν κλύδωνα, τῶν αἱρέσεων, Μήτηρ Θεοῦ διαφεύγομεν.