Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου 2014

ΤΡΑΦΕΙΣ ΤΩ ΓΑΛΑΚΤΙ ΜΑΡΤΥΣ

Τραφεὶς τῷ γάλακτι Μάρτυς, τῆς πίστεως Γαλακτίων, σὺν τῇ σεμνῇ Ἐπιστήμῃ, ἐνήθλησας μέχρι τέλους, ὑμῶν ἁγίαις πρεσβείαις, ῥυσθείημεν τῆς γεέννης.