Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΟΝ ΑΣΚΗΤΗΝ ΤΗΣ ΕΓΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΕΣ

Τὸν ἀσκητὴν τῆς ἐγκρατείας ἅπαντες, καὶ ἀθλητὴν τῆς εὐσεβείας σήμερον, οἱ πιστοὶ ἐν ὕμνοις στέψωμεν, καὶ ἐγκωμίοις εὐφημήσωμεν, Χαρίτωνα ποιμένα καὶ Διδάσκαλον, καὶ Μάρτυρα Χριστοῦ τὸν χαριτώνυμον, τοῦ κόσμου φωστῆρα τὸν παγκόσμιον.