Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2014

ΩΦΘΗΣ ΜΕΓΑΣ ΗΛΙΟΣ ΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ὤφθης μέγας ἥλιος τῇ Ἐκκλησίᾳ, διδαγμάτων λάμψεσι, καὶ θαυμασίων φοβερῶν, φωταγωγῶν τοὺς τιμῶντάς σε, Βαρθολομαῖε Κυρίου Ἀπόστολε.