Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2014

ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΓΝΗ ΠΑΡΘΕΝΕ ΘΕΟΝΥΜΦΕΥΤΕ, ΗΞΙΩΘΗΣ, ΟΤΙ ΕΤΕΚΕΣ

Μεγάλων χαρισμάτων ἁγνή, Παρθένε Θεονύμφευτε, ἠξιώθης, ὅτι ἔτεκες σαρκί, τὸν ἕνα τῆς Τριάδος, Χριστὸν τὸν ζωοδότην, εἰς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.