Κυριακή, 2 Μαρτίου 2014

ΤΟΝ ΑΚΗΡΑΤΟΝ ΒΛΑΣΤΗΣΑΣΑ ΚΟΡΗ

Τὸν ἀκήρατον βλαστήσασα Κόρη βότρυν, ἀθανασίας γλεῦκος ἀποστάζοντα πᾶσιν, ὤφθης παναναμώμητε, καὶ Μήτηρ ἀλόχευτος.