Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΤΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ ΤΡΟΠΟΝ ΤΟΥ ΤΟΚΟΥ ΣΟΥ

Τὸν ἀπόρρητον τρόπον τοῦ τόκου σου, γλῶσσαι γηγενῶν καὶ Ἀγγέλων γεραίρουσι, τῶν ποιημάτων Δέσποινα, ὑπερτέραν σε πάντων δοξάζουσαι.