Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

ΤΗΝ ΠΑΣΤΑΔΑ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΜΟΛΥΝΤΟΝ

Τὴν παστάδα Θεοῦ τὴν ἀμόλυντον, θρόνον τὸν πυρίμορφον τοῦ Παντοκράτορος, τὴν Θεοτόκον ἅπασαι, γενεαὶ γενεῶν μακαρίσωμεν.