Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2014

Η ΠΑΜΦΑΗΣ ΕΠΕΣΤΗ, ΤΟΥ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΕΟΡΤΗ

Ἡ παμφαὴς ἐπέστη, τοῦ Ἱεράρχου ἑορτή, δεῦτε προθύμως ἐν ταύτῃ, ἀνευφημήσωμεν Χριστόν, τὸν θαυμαστὸν ἐν Ἁγίοις, καὶ μόνον Κύριον ὄντα.