Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

ΝΟΕΡΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΕ, ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Νοεραὶ δυνάμεις σε, καὶ ἀνθρώπων, πᾶσαι γενεαί, ὡς Θεὸν γεννήσασαν δοξάζουσι, διαπαντός, εὐλογημένη Πανάμωμε.