Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου 2013

ΡΗΤΟΡΙΚΟΙΣ ΣΟΥ ΛΟΓΟΙΣ, ΚΑΙ ΘΕΙΟΙΣ ΘΑΥΜΑΣΙ ΜΗΝΑ

Ῥητορικοῖς σου λόγοις, καὶ θείοις θαύμασι Μηνᾶ, συναθλητὴν ἐπεσπάσω, τὸν ἱερὸν Ἑρμογένην, μεθ' οὗ σε σὺν τῷ Εὐγράφῳ, περιχαρῶς εὐφημοῦμεν.