Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

ΤΗΝ ΕΡΗΜΟΝ ΕΠΟΛΙΣΑΣ, ΤΡΟΠΟΙΣ ΕΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙΣ, ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΟ ΑΓΛΑΪΣΜΑ, ΣΑΒΒΑ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΦΡΟΝ, ΚΑΙ ΤΑΥΤΗΝ ΑΠΕΤΕΛΕΣΑΣ

Τὴν ἔρημον ἐπόλισας, τρόποις ἐν φιλοσόφοις, Πατέρων τὸ ἀγλάϊσμα, Σάββα Πάτερ θεόφρον, καὶ ταύτην ἀπετέλεσας, νοητὸν Παράδεισον, κομῶσαν ἄνθεσι θείοις, μονοτρόπων τῷ πλήθει, τῶν ἀξίως τελούντων, τὴν σὴν σεβάσμιον μνήμην.