Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2013

ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΣΟΥ ΣΟΦΟΝΙΟΥ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ

Τοῦ Προφήτου σου Σοφονίου τὴν μνήμην, Κύριε ἑορτάζοντες, δι' αὐτοῦ σε δυσωποῦμεν· Σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.