Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

ΗΝ ΠΑΛΑΙ ΠΡΟΚΑΤΗΓΓΕΙΛΕ, ΤΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ἥν πάλαι προκατήγγειλε, τῶν Προφητῶν ὁ σύλλογος, στάμνον καὶ ῥάβδον καὶ πλάκα καὶ ἀλατόμητον ὄρος, Μαρίαν τὴν θεόπαιδα, πιστῶς ἀνευφημήσωμεν· σήμερον γὰρ εἰσάγεται, εἷς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἀνατραφῆναι Κυρίῳ.