Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

ΜΙΑΝ ΨΥΧΗΝ ΠΑΤΕΡΕΣ

Μίαν ψυχὴν Πατέρες, σώμασι φέροντες δυσί, καὶ σκοπὸν εἴχετε ἕνα, ἐν διαφόροις τοῖς τρόποις, ὦ Συμεὼν Ἰωάννη· διὸ ὑμᾶς εὐφημοῦμεν.
Διγαλάκης Ιάσων