Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013

ΣΑΛΠΙΣΑΣ ΤΡΑΝΩΣ, ΤΑ ΘΕΙΑ ΜΕΛΩΔΗΜΑΤΑ

Σαλπίσας τρανῶς, τὰ θεῖα μελῳδήματα, ἐδείχθης φωστήρ, τῷ κόσμῳ τηλαυγέστατος, τῷ φωτὶ λαμπόμενος, τῆς Τριάδος Ἀνδρέα Ὅσιε· ὅθεν πάντες βοῶμέν σοι· Μὴ παύσῃ πρεσβεύων τοῦ σωθῆναι ἡμᾶς.