Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

ΚΟΡΗΣ ΑΦΘΟΡΟΥ, ΥΠΕΡΦΥΩΣ ΑΠΟΤΙΚΤΕΤΑΙ

Κόρης ἀφθόρου, ὑπερφυῶς ἀποτίκτεται, Λόγος ὁ τῷ λόγῳ πάντα δημιουργῶν, ἀλογίας θέλων ῥύσασθαι, τοὺς τὴν ἑκούσιον δοξολογοῦντας, αὐτοῦ συγκατάβασιν.