Πέμπτη, 18 Ιουλίου 2013

ΕΥΑ ΜΕΝ ΕΤΡΥΓΗΣΕ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Εὔα μὲν ἐτρύγησε τοῦ ξύλου, καρπὸν θανατηφόρον, σὺ δὲ Πάναγνε ζωῆς τὸ ξύλον, καρπογονεῖς, οὗ ἡ γεῦσις ἅπαντας, τοὺς θανόντας ἀνεζώωσεν.
Διγαλάκης Ιάσων