Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

ΜΕΣΟΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ, ΔΙΨΩΣΑΝ ΜΟΥ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ

Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, διψῶσάν μου τὴν ψυχήν, εὐσεβείας πότισον νάματα ὅτι πᾶσι Σωτὴρ ἐβόησας· ὁ διψῶν, ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω· Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι.